TALLBERGSTRÖM DESIGN

Stendörrens Naturereserve

Creating a station along the walking trails

Picture gallery

Mainly station #18, but also images of path maintenance.

Before: Difficult footing and not much to hold onto

Path structurally improved by using a dead spruce

After: path has been improved with discretion

After: The logs were covered with different materials to make it look as natural as possible

Stump left from the dead tree used to improve the path structure.

Before: A trecherous part of the path

Before: How would you walk through here?

The logs were screwed together, with added support from below

Robin Pettersson

Reservatsförvaltare och arbetsledare

Stendörrens naturreservat


Peter Tallberg har under 2022/2023 projektlett och byggt en barnstation (bäverhydda) på upplevelserundan vid Stendörrens naturreservat. Syftet med projektet har varit att förstärka upplevelsen för barn längs leden och i detta fall lyfta fram kunskapen om bävern i naturen. Bäverhyddan har byggts för hand av Peter med material från området, i detta fall av barkborreangripen gran, träflis och flätad pil. Resultatet blev en naturtrogen ”hydda” där barnen har möjlighet att leka och använda sin fantasi.


Peters styrkor: Idérik och med enkla verktyg en god känsla för det konstnärliga och naturtrogna. Bra återkoppling under projektets gång med en god dialog