TALLBERGSTRÖM DESIGN

REVIEWS

By collaborators and customers

STENDÖRRENS NATURRESERVAT

ROBIN PETTERSSON

RESERVATSFÖRVALTARE OCH ARBETSLEDARE

Peter Tallberg har under 2022/2023 projektlett och byggt en barnstation (bäverhydda) på upplevelserundan vid Stendörrens naturreservat. Syftet med projektet har varit att förstärka upplevelsen för barn längs leden och i detta fall lyfta fram kunskapen om bävern i naturen. Bäverhyddan har byggts för hand av Peter med material från området, i detta fall av barkborreangripen gran, träflis och flätad pil. Resultatet blev en naturtrogen ”hydda” där barnen har möjlighet att leka och använda sin fantasi.


Peters styrkor: Idérik och med enkla verktyg en god känsla för det konstnärliga och naturtrogna. Bra återkoppling under projektets gång med en god dialog

MORA PARK 2022

JOHAN STELLING

MORA PARKS FASTIGHETER

Vi träffade Peter när han tog över utvecklingsprojektet av Mora Parks lekområde.

Vi, Stiftelsen Moraparks Fastigheter, har som ändamål att förvalta den mark och de byggnader som utgör Mora Park. Vi förstod att Peter hade flera strängar på sin lyra, inte bara det praktiska utförandet utan också utredning och planering. Vi såg i Peter en som kunde skapa en överblick över området.

Utifrån vårt önskemål har Peter, noggrant och estetiskt, gjort en landskapsanalys utifrån topografi, placering i förhållandet till samhället och till Mora Parks verksamhet. Som så ofta idag så är det fråga om kommunikation, var går vi, var kör vi. Där kom Peter med hjälp av modern teknik (drönarfoto) fram till spännande förslag till lösningar. Att vi sedan också fick en liten inblick i hur man kan tänka och planera för en framtid med ett förändrat klimat var en tankeställare.

Peter:

- Är lyhörd och lätt att samarbeta med.

- Levererar på överenskommen tid.

- Presenterar på ett utmärkt sätt både muntligt, digitalt och analogt.

- Håller ekonomiska ramar och redovisade projektet tydligt.

VILLA TRÄDGÅRD 2020

OLE UTNE

2020 flyttad vi in i ett nybyggd hus med en platt liten villatomt utan något annat än lera och fyllnadsmassor. Innan vi träffade Peter var det omöjligt för oss att föreställa oss att det kunde bli något bra på våran tråkiga tomt.


Peter förstod våran längtan efter en naturlig och härlig trädgård. Genom samtal och designförslag fick vi upp ögonen för alla möjligheter som faktiskt finns, och vi fick igång våran egen fantasi. Nu tre år senare har vi steg för steg i våran egen takt fått till en trädgård vi stortrivs i!

THE SLOPE, 2019

ANNETTE HERSCHTAL

We purchased a new house with a 400 square meter garden. The garden was a steep downhill slope to a river. It was wild and untresspassable, with no path and many trees, rocks and weeds. 

We met Peter Tallbergström and asked him to make a design for us, including terracing the slope, managing erosion and water run-off and designing for placement of retaining walls. The concept design included provision for an amphitheatre, chicken coop, yurt, canoe and water craft storage and outdoor kitchen. Peter created and modified early designs and then, over a 5 week period commenced the building works. In this time he put in 5 retaining walls, pathways and a large bluestone sitting area, as well as tidying up a basalt rock wall so to make it safer and in order to create a wider path beneath it. We were really happy with Peter’s work and recommend him to others. He is knowledgeable, kind, and strong on the tools as well as in design.


Strengths

* Wide skill set; design, storm water and irrigation, landscaping and labouring

* Kind and good listener

* Reliable and honest

* Accurate with estimating time and cost

* Understands how to work in harmony with the landscape; an ecological orientation 

Peter has been a great asset during this field work experience. He is diligent and hard working, often thinks outside of the box and possesses the ability to notice what is needed in a place or situationSTOMATA, 2020

LINNEA RUNDGREN

Peter has been a great asset during this field work experience. He is diligent and hard working, often thinks outside of the box and possesses the ability to notice what is needed in a place or situation and quickly act accordingly.

He is resourceful, direct in his communication and very passionate.CHARLOTTENDAL, 2019

NOORA PUOLAMAA

I worked with Peter for about a year as part of the volunteering programme for Tansition Järna and Charlottendal’s Farm, together with Svetlana. Peter took on a role of builder and coordinator of volunteer activities.


It was a pleasure to work with Peter. He is generous with his time and energy and very committed to his work. I especially

consider him well suited for coordinating

and project management roles.


I found his personal strengths to be:

- Leadership and creating structure

- Coordination and multitasking

- Communication skills

- Conflict resolution

- Creativity


CHARLOTTENDAL, 2019

SVETLANA RODIONOVA

I worked with Peter and Noora for one year and I consider us as a great and successful team also because of Peter taking the leading role.


He was showing the next list of qualities that I reckon important for this position:

- Connecting to the place and projects

- Listening to the team and making decisions together

- Ability to see the whole picture and how different projects we were involved in can collaborate together

- Creating good atmosphere and workflow

- Ability to see your potential and passion

- Inspiring by doing

- Art, planning and organising

- Teaching and leading work

- Admitting mistakes

- Holding space


NORDIC PERMACULTURE FESTIVAL, 2017

DAVID ROXENDAL

During 10 intensive days in 2017 Peter and I

built new structures in the desert of Iceland.

We built a shed, an outdoor kitchen, a sweat-

lodge, furniture, cooking stoves and more

during this time. Peter is a highly motivated

worker with an eye for detail. He follows

through with his projects and truly cares

about creating beautiful solutions that work

for humans while also supporting the envi-

ronment. I would highly recommend Peter if

you need to get shit done.


To summarize Peter:

- Dedicated

- Caring

- Artistic

- Great social skills

- Charismatic

- Good work ethics

NORDIC PERMACULTURE FESTIVAL, 2017

MÖRDUR "MOLI" GUNNARSON OTTESEN

Peter Tallberg was the site manager on the Nordic

Permaculture Festival 2017, we only had 4 weeks to

set up everything for the festival so he had a hard

job ahead of him.

Peter led volunteers with confidence focusing on

them advancing their skills and leading them to

expressive results. He had a great attention to detail leading to very innovative solutions with limited available resources.

We had a storm at the campsite which demolished

the moral of our workforce but Peter made a fiery

speech which rallied them and amazing work was

done in the last two days.

- Peters attention to detail is exemplary.

- He has a talent for leading people while giving

them a learning experience.

- He has a diverse skillset and DIY (Do It Yourself)

knowledge that bleeds into complicated design.


ASPLUNDEN, 2017

MAGNUS EKENHJORT

Under vintern 2016-17, samt våren som följde,

hade jag det stora nöjet att arbeta tillsammans med Peter och ta del av hans mångbottnade bidrag till ett personligt projekt med många utmaningar och kreativa, praktiska och logistiska trösklar att övervinna.


Idag kan jag säga helt utan tvekan, att jag aldrig hade lyckats sjösätta mitt projekt utan hans hjälp. Hans förmågan att, med god humor och positiv lag-anda driva ett projekt framåt, är verkligen ovärdeligt, och han visade under vår tid ihop att han både kan följa, och leda, en kreativ process, något jag värdesätter högt.


Utöver den katalys-effekt som naturligt uppstår

kring Peter, har han många andra goda sidor:

- Han är extremt kreativ och produktiv

- Väldigt intelligent och lösnings-orienterad.

- Ser möjligheter i alla situationer

- Oerhört lätt-lärd person som snabbt bemästrar nya verktyg och arbetsmetoder

- Väldigt flitig och arbetar disciplinerat och med stort fokus


Jag har sedan denna inledande tid ihop haft nöjet gläds att arbeta, och umgås med!